Městské muzeum ve čtvrtek slavnostně otevřeli v Rychnově. Exponáty se obrací do historie, do dob slávy rychnovského malířství.
„Celá expozice je připomenutím dávných let, kdy zde kvetlo malířství. Éra byla bezmála zapomenuta po roce čtyřicet pět a odsunu zdejšího německého obyvatelstva,“ upřesnil František Chlouba, starosta Rychnova.

Expozice je umístěna v přízemí městského úřadu ve třech místnostech. Město stálo vybudování muzea více než dvě stě tisíc korun. „Máme připravenu ještě jednu místnost, kterou chceme do budoucna věnovat místopisným exponátům. Sešlo se nám například mnoho historických fotografií,“ upřesnil František Chlouba, který by rád v muzeu viděl i velkoplošnou projekci, prezentující právě fotografie.

Ve čtvrtek odpoledne rychnovské Městské muzeum slavnostně otevřeli. „Na tuto chvíli jsme čekali více než osm let, tak dlouho se o jeho otevření snažíme,“ doplnil Chlouba. Součástí vernisáže bylo i vystoupení hudebníka, známého nejvíce s flétnou u úst Jiřího Stivína. Ten je již od roku 1991 čestným občanem Rychnova.

„Prožil jsem tady dětství,“ vzpomněl Stivín, který Rychnov navštívil již několikrát. „Ale naposledy to bylo již před lety, protože koncerty se u nás konaly jen v kostele, kde lze vystupovat kvůli chladu jen v létě,“ doplnil Chlouba.
Rychnov byl zvláště v první polovině 19. století jedním z největších center malířství jako uměleckořemeslného odvětví v Evropě. „A právě to chceme nejen Rychnovským přiblížit,“ řekla Marie Strnadová, vedoucí nového městského muzea. Práce rychnovských malířů lze najít po celé republice, jeden z obrazů visí na Obecním úřadě obce Zdobnice v Orlických horách.

Muzeum bylo vybudováno z prostředků města Rychnov a díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. Jsou zde vystavena díla, která zapůjčilo Městské muzeum v Železném Brodě, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, Isergebirgs Museum Neugablonz, Farní úřad římskokatolické církve v Jablonci a soukromí sběratelé. Expozici připravilo Městské muzeum ve spolupráci s Městskou galerií MY v Jablonci.

Městské muzeum v Rychnově bude prozatím otevřeno v pondělí až čtvrtek od 9 do 16 hodin, s přestávkou mezi 11 a 14 hodinou, v pátek jen od 9 do 11 hodin.