Slavnosti trvají až do 4. června, kdy je uzavře Dětský den pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Rychnova.