„„Prostřednictvím projektu Ahoj, krásné Česko chceme vrátit co nejvíce zašlým místům v českých městech jejich slávu. Aby zase zářila čistotou, vandalové se jim vyhýbali a lidem se v nich dobře žilo. Vytipovali jsme několik míst po celé republice, která si podle nás zaslouží pomoc nejvíc. Tři vámi vybraná místa vyčistíme a zkrášlíme,“ řekl Petr Steklý z agentury Lepší místo.

Soutěží se o 3 x 100.000 korun a zastoupení má i Jablonec. „Památka ve svahu v ulici Na Úbočí je zničená, celé sídliště ji má na očích a město se ji chystá opravit. Snad letos, otázkou je, jak dopadnou úsporná opatření v městském rozpočtu, která budeme muset v souvislosti s pandemií koronaviru přijmout,“ doplnil náměstek primátora David Mánek.

Historii křížů popisuje tzv. Růtova kronika, která vznikla po 2. sv. válce. Ta říká, že původní dřevěný kříž nechal kamenným nahradit průmyslník Albert Priebsch v roce 1863, a tak se tomu novému začalo říkat Albertův. „Albert Priebsch je v německé literatuře dost často uváděn jako Adalbert, česky by se řeklo Vojtěch. Narodil se v Rýnovicích roku 1799 otci Josefu Priebschovi a matce Anně, rozené Hauserové. Byl jedním z jedenácti dětí a poté, co se oženil s Beate Hiebelovou, měl deset dětí. Roku 1874 zemřel,“ vypráví Řeháček, podle kterého Priebschové svého času patřili mezi nejbohatší fabrikantské rody na Jablonecku. Přestože pocházeli z Rýnovic a Adalbertův otec Josef zde provozoval barvírnu látek, své první větší podniky měli u Bílé Nisy již na katastru sousední Loučné, kde je založili roku 1834. Podnik se v průběhu 19. století neustále rozšiřoval, část výroby byla proto přesunuta na Tanvaldsko, kde vznikly mohutné budovy priebschovských textilek; na konci století byl se svými 124 540 vřeteny největší přádelnou bavlny v celém Rakousku. Adalbert Priebsch byl majitelem přádelny v Loučné.