Na co jste za rok 2015 hrdý, co se v obci podařilo?

Rekonstrukce pošty za 5,2 milionu korun. Jednalo se o výměnu oken, zateplení budovy s novou střechou. V objektu je pět bytových jednotek a část prostor využívá Česká Pošta. Koupili jsme svozový automobil na bioodpad se štěpkovačem za 2,2 milionu korun. V obou případech byla schválena dotace z OPŽP.

U školy se podařilo vybudovat hřiště za pomocí dotace od Libereckého kraje. Sportoviště vyšlo na více než čtyři sta tisíc korun.

Největší úspěch v tomto roce vidím v tom, že v měsících červenci a srpnu jsme mohli díky paní Marcele Poloprudské zpřístupnit o víkendech rodný dům Antala Staška, kde si lidé mohli prohlédnout obydlí známého spisovatele a hlavně se dozvědět o plánech areálu do budoucna.

A co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do budoucna?

No, nedá se až zas tak říci, že by se něco nepodařilo. Máme pouze omezené finanční prostředky a to, co je nutné opravit, tak toho je velká spousta.

Komunikace, zateplení obecních budov, rekonstrukce sokolovny ve Lhotce, a rádi bychom vybudovaly multifunkční objekt, který nahradí padající stodolu v areálu rodného domu Antala Staška.

Práce starostů bývá nevděčná, přesto, vzpomenete si na nějakou humornou situaci, která v souvislosti se starostováním proběhla v roce 2015?

Protože jsem stále nejmladší starosta v Libereckém kraji, tak ne každý mi to věří, že opravdu jsem starostou.

Jaké jsou plány na rok 2016?

Revitalizace veřejného osvětlení, oprava komunikací, zateplování obecních budov a rádi bychom vybudovali multifunkční objekt, který nahradí padající stodolu v areálu rodného domu Antala Staška.

Co přejete „svým" obyvatelům pro rok 2016?

Svým občanům bych popřál, aby se jim ve Zlaté Olešnici dobře žilo, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.