I přesto, že rozhledna Bramberk neleží na katastru Jablonce, chce město finančně pomoci Lučanům při případné rekonstrukci léta chátrající věže.

Napřed by ale Lučany musely uspět v dražbě, která bude následovat po vyřešení majetkoprávních vztahů manželů Jindříškových. Rozhledna i s okolními pozemky je stále v jejich vlastnictví.

Protože ale jejich firma skončila v konkurzu, půjde rozhledna po vyrovnání majetku manželů, kteří jsou v rozvodovém řízení, do dražby.

Máme zájem na tom,
aby Bramberk fungoval, přestože neleží
na katastru Jablonce. Jsme ochotni Lučanům
s opravou rozhledny finančně vypomoci.“

Petr Tulpa, starosta Jablonce nad Nisou

„Za předpokladu, že město Lučany v dražbě uspěje, jsme ochotni mu při rekonstrukci rozhledny, kterou má v plánu, finančně vypomoci, a to i přesto, že rozhledna katastrálně leží mimo Jablonec. Je to oblíbený cíl i místních lidí a máme zájem na tom, aby rozhledna opět fungovala. Napřed se ale samozřejmě musí vyčíslit, kolik bude na celkovou rekonstrukci potřeba a nějaký konkrétní příspěvek z naší strany by závisel také na požadavku, se kterým přijdou Lučany,“ vyjádřil se starosta Jablonce Petr Tulpa.

V současné době je město Lučany už jen krůček od toho, aby získalo Bramberk alespoň do pronájmu, o který již dlouho usiluje. Aktuálně totiž běží výpověď současnému nájemci, který odmítal zprůchodnit uzavřené turistické cesty, což se nelíbilo jak městu, tak správci konkurzní podstaty.

Lučanům by mohl Bramberk připadnout do nájmu v únoru příštího roku, po uplynutí výpovědní lhůty.

„Existuje ještě možnost, že by se výpověď současnému nájemci dala stáhnout, ale to by musel přistoupit na zprůchodnění turistických cest, což se zatím nestalo, takže výpověď standardně běží,“ uvedl správce konkurzní podstaty Jiří Šubr.

Lučanští zastupitelé už schválili, že město pronájem může převzít. Platilo by za něj deset tisíc korun za rok.