S obtížnými životními situacemi, jako jsou potíže s rodiči, rozpad rodiny, problémy s bydlením, zneužívání a šikana pomůže nejen s řešením, ale především těmto problémům předejít, dětem a mládeži Diakonie Českobratrské církve evangelické.

„Cílem nízkoprahového centra je předcházet problémům vhodnými formami privátní prevence,“ zmínil manažer pro koordinaci sociálních věcí Jan Heinzl.

Činnost odstartují na prázdniny

Diakonie je připravená pomoci již od 1. července, kdy po dobu letních prázdnin budou členové diakonie pracovat především na ulici hledáním nových uživatelů a předáváním kontaktů.

Pevnou základnu bude mít nízkoprahové centrum v přízemí objektu v nebytové části na ulici 5. května 2, kde nyní dokončují rekonstrukci. Klub bude v provozu zpočátku dvakrát týdně, později dle potřeby každý den kromě víkendů.

„Kapacita centra je omezena hygienickými normami. V jeden moment se zde může sejít dvacet osob. To ale nebrání tomu, že centrem postupně může projít až dvě stě lidí,“ doplnil Jan Heinzl.

Kromě terénní práce má diakonie v plánu od září kontaktovat ředitele základních a středních škol a rozběhnout běžný provoz klubu s pravidelným pátečním programem.

Provoz platí zatím Jablonec

Protože středisko začne fungovat v polovině roku, jeho provoz bude finančně zajišťovat město Jablonec.

„Počítáme se šesti sty tisíci korunami na zajištění provozu nízkoprahové centra do konce tohoto roku. Na ten příští počítáme s vícezdrojovým financováním s podílem ministerstva práce a sociálních věcí,“ informoval jablonecký místostarosta Petr Vobořil.

Rozhodnutí o zřízení nízkoprahového centra vyplynulo z komunitního plánu a skutečnosti, že Jablonec zařízení tohoto typu postrádá.