Třetí vlna Milostivého léta se v podmínkách města Jablonce nad Nisou vztahuje na místní poplatky. „Pokud dlužník požádá o odpuštění a do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na nedoplatku na místním poplatku, případně u částky nad 5000 Kč požádá o rozložení do splátek, a splní další podmínky Milostivého léta, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny.“ vysvětluje Jiří Kučera, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek jabloneckého magistrátu.

Podle Kučerových slov se oddlužení vztahuje v prostředí města Jablonec nad Nisou konkrétně na daňové nedoplatky na místním poplatku ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství, a to vzniklých do 30. září 2022. „Milostivé léto se nevztahuje na nedoplatky na místním poplatku za komunální odpad, neboť byl zavedený až pro rok 2022, nenaplňuje tedy podmínku vzniku nedoplatku do 30. září 2022,“ upozorňuje Jiří Kučera.

Kontakt pro ty, kdo neví, zda se jich kampaň týká a jak svůj nárok uplatnit: informace o existenci nedoplatku: Jitka Hujerová, vedoucí oddělení poplatků, tel. 483 357 537, e-mail: jhujerova@mestojablonec.cz