Pneumatiky, objemný, nebezpečný a stavební odpad nebo zpětný odběr elektrospotřebičů. Tento odpad mohou občané Desné shromažďovat na sběrném dvoře, který je nedaleko železničního viaduktu. Letos ke stávajícím vanovým kontejnerům přibudou další dva.
„Chceme především zamezit černým skládkám. Liberecký kraj poskytne městu šedesát procent z celkové částky šedesáti pěti tisíc korun na pořízení dvou nových vanových kontejnerů,“ řekl starosta města Desná Marek Pieter. Ty budou sloužit především pro velkoobjemový a stavební odpad.
„Každý druh odpadů má svůj vanový kontejner. Nebezpečný odpad, jako jsou kyseliny, barvy, akumulátory, léky nebo baterie, je zajištěn v eko skladu, v uzavřené buňce s dvojitou podlahou,“ vysvětlila referentka životního prostředí městského úřadu v Desné Radka Vedralová. Sběrné dvory se musejí také pravidelně vyvážet. To zajišťují Severočeské komunální služby.
„Záleží také na druhu odpadu. Máme s nimi dohodu a podle potřeby odpad vyvezou. Nejčastěji se však vyváží objemný odpad,“ uvedla Radka Vedralová s tím, že řádově ostatní odpad vyváží jednou za čtvrt roku. Podle druhu odpadu se také za umístění odpadu na sběrný dvůr platí. Hradí se například stavební odpad a objemný odpad do limitu pět set korun na osobu a rok.
Město Desná zahájilo provoz sběrného dvora za pomoci Libereckého kraje a projektu „Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji“ v loňském roce.