Benefiční projekt Emil získává finance na sportovní zázemí pro handicapované děti a mládež do dvaceti tří let. Snaží se také podporovat chuť k životu prostřednictvím sportu. “Pomáháme začínajícím sportovcům nalézt zálibu ve sportu a životní sílu k překonání obtíží,“ uvedla Dana Hrdinová, manažerka projektu. Na konci letošního jara pak zasedne správní rada a na základě došlých žádostí sportovních klubů rozdělí prostředky získané v průběhu celého roku.
Dvojice studentů se v centru města nedaly přehlédnout. Bílé taštičky s logem sbírky zářily do dálky. „Emila nejvíce podporují mladé maminky,“ řekla Pavla Springlová, jedna ze studentek.