Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech (ÚZSVM) zdarma převedl Krkonošskému muzeu dřevěnou malovanou truhlu a dřevěný masivní stůl.

Oba historické předměty byly nalezeny ve vybavení staré krkonošské chalupy, které semilský úřad získal z odúmrti. Truhlu budou muset odborníci zrestaurovat.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí bylo založeno v devatenáctém století a dokumentuje přírodu, dějiny a život venkovanů v Krkonoších. Převod muzejního majetku do muzea je vždy uskutečněn po předchozím souhlasu Ministerstva kultury.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových