Zástupce z německého města Švábský Gmünd uvítal na jablonecké radnici místostarosta Lukáš Pleticha. Členové chrámového sboru Cantate Domino se zastavili v Jablonci při své cestě z Prahy. Tam po přijetí kardinálem Vlkem navštívili ještě katedrálu sv. Víta. „V jejich městě je dlouhá tradice výroby šperků, proto se cítí být spojeni s Jabloncem. Jejich původní produkce pochází odtud,“ vysvětlil člen Spolku přátel města Jablonce Petr Louda. Návštěva otevřeně odsoudila nacismus a veškeré zločiny proti lidskosti a distancovala se od majetkových nároků. „Je důležité, aby nastupující generace nedělala chyby svých otců a dědů,“ řekl bývalý prezident svazu zlatníků a stříbrníků Kurt Scholze. Mezi návštěvníky nechyběla ani Marianne Döbbelin, rozená Prade. Stejnojmenný podnik, patřící její rodině, byl do roku 1995 jedním z největších výrobců bižuterie v Německu.