„Nechtěly jsme jakkoliv napodobovat scény Národního divadla, které jsme měly možnost vidět na fotografiích. Po delších diskusích jsme došly k závěru, že to musí být scéna plastická a navíc ne statická, jak to bývá v případě klasických kulis,“ vysvětlila studentka třetího ročníku Stanislava Karhanová. Proto děvčata jeviště vyzdobila svislými a šikmými lesklými pásky, které se při představení samovolně pohybovaly a světélkovaly. Podobnou roli v oživení scény sehrálo i velké zrcadlo uprostřed pódia. „Protagonista grabštejnských benefičních koncertů Luděk Vele nám dovezl studijní materiály, abychom si rozšířily znalosti z dějin umění a mohly scénu přizpůsobit době i libretu. Rozporuplným postavám, živé společnosti a historické době nejlépe odpovídá právě červená a černá barva,“ uvedla studentka Alžběta Slámová.
Šest studentek realizovalo dílo pod vedením Jitky Jelínkové. Spolupracovali s nimi i další studenti a samozřejmě Luděk Vele. „Díky všem se nám dařilo tříbit myšlenky a nápady,“ skromně dodaly.