Dá se usuzovat, že leží tam, kde to nejvíce milovali. Turnovsko by tomu odpovídalo. A chtějí mít soukromí. O jejich místě posledního odpočinku ví jen málokdo. Zda popel hlídá ztepilý buk či pískovcové skály se dá jen hypoteticky usuzovat.  Stejně tak není vyloučen ani malý vesnický hřbitůvek.

„Opatrovnice paní Scheybalové tlumočily její přání, že místo, kde budou ona po smrti pochování, nemá být veřejné," vysvětlil Vobořil.  Ani on neví, kde to je. „Třeba to někdy někdo odtajní,"dodal.

Manželé Jana a Josef V.  Scheybalovi se věnovali národopisu, lidové kultuře, památkové péči, místopisu a regionální historii. Pokračovali v rodinné sběratelské tradici a dokázali vytvořit pozoruhodné umělecké sbírky a obsáhlou knihovnu. Josef V. Scheybal byl výborným kreslířem a talentovaným ilustrátorem.

Kdo by jim chtěl věnovat tichou vzpomínku, nemusí pátrat po jejich hrobě, stačí se na chvilku zastavit v jejich památníku, který vznikl po rekonstrukci fary naproti kostelu sv. Anny.