Vše potřebné si mohou zařídit na Městském úřadě Tanvald, Palackého 359 na odboru rozvoje a komunálních věcí. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Současně s kolumbáriem byl vybudován altán pro potřeby pořádání pohřbů, dále bylo provedeno zpevnění ploch s novými chodníky a úpravy terénu.