Na posledním jednání tanvaldského zastupitelstva se jeho členové podrobně seznámili s loňskou činností a hospodařením Fondu na zlepšení úrovně bydlení. „Poskytli jsme dvě zápůjčky v celkové výši 104 300 korun," informoval místostarosta Antonín Bělonožník. Zároveň také vyhlásili nové výběrové řízení pro rok 2016.

Pro letošek ovšem došlo k menší úpravě pravidel čerpání peněz z tohoto fondu. „Z minulých let máme nějaké finanční prostředky, které bychom rádi zájemcům o tyto zápůjčky poskytli," sdělil dále místostarosta. Na tomto účtu totiž byla ke konci roku 2015 částka dva miliony osm set tisíc korun.

Od rady tak padl návrh na zvednutí částek, které se budou zapůjčovat a úpravě pravidel pro poskytování zápůjček. Touto problematikou se zabýval odbor rozvoje a komunálních věcí a také ekonomický odbor tanvaldského úřadu. „Lidé se už začali chodit na tyto zápůjčky ptát," informoval technický pracovník odboru rozvoje a komunálních věcí, Václav Černý, který je zároveň i zastupitelem. Ten jmenoval i jeden problém, který vyvstal.

V pravidlech přibyly ještě dvě změny

Pravidla totiž neumožňovala opakovaně získat zápůjčku na jeden titul u jedné stavby pro bydlení. „Jedná se o případ, kdy si v roce 2011 společenství půjčilo na zateplení domu. Vzhledem k nedostatku financí zateplili pouze půl domu a nyní by chtěli dokončit druhou polovinu. Půjčka je již splacena, ale kdybychom se drželi znění v pravidlech, tak bychom jim nesměli nic půjčit," specifikoval problematickou formulaci, která byla na jeho návrh z pravidel nakonec vyjmuta.

Druhou změnu potom navrhl Jan Palme, kterému se nelíbila výše úroku. Ten byl nakonec z původních dvou procent u všech zápůjček snížen na jedno procento. Od této varianty si slibuje větší motivaci obyvatel k čerpání půjček. Oba návrhy nakonec bez problémů prošly. Lidé tak mohou podávat své žádosti na úřad do 30. března.