Vedení města původně vážně zvažovalo možnost s finanční podporou kraje podobnou službu v městě zřídit. Aktuálně totiž běží pilotní dotační program Libereckého kraje. Na provoz sdílených kol je v roce 2023 možné získat až 70 % způsobilých výdajů, v případě že město nabídne uživateli prvních 15 minut vypůjčení kola zdarma.

Pro ověření zájmu o problematiku i samotné sdílení kol proběhlo i anketní šetření. Online anketa byla v dubnu letošního roku dostupná na webu, sociálních sítích i místním tisku. Nevyvolala ale výrazný zájem veřejnosti. „Vyjádřilo se 258 respondentů. 71 % z nich uvedlo, že by si přáli sdílená kola v Turnově mít, 67 % by je skutečně využívalo. Na druhou stranu, 63 % respondentů by upřednostňovalo rekreační užití kola, tedy ne pro cesty do zaměstnání,“ řekla tisková mluvčí města Marcela Jandová.

Podle vyjádření odporu dopravy by rekreační využití vedlo k další sezónní zátěži dopravy městě, nikoli k jejímu snížení. Při posuzování dopravní infrastruktury odbor dopravy považuje za přínosnější případně investované prostředky věnovat na opravu vozovek a výstavbu cyklostezek. „Vytvoření cyklostezek v Turnově je velkou výzvou, kterou komplikují přírodní a historicky vzniklé překážky v podobě řeky, železničních tratí a nadregionálních silnic. Prostoupit tyto překážky bude vyžadovat nemalé finanční prostředky,“ podotkl vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Ve městě je v ranních šičkách velmi intenzivní provoz aut, především v ulicích Hluboká, Sobotecká, Nádražní, Palackého i 5. května. „Obávám o bezpečnost cyklistů, kteří by se provozem chtěli proplétat. Navíc se dá předpokládat, že vzhledem k velké výškové členitosti města by se kola pravděpodobně hromadila v níže položených stanovištích,“ doplnil místostarosta Jan Lochman.

V současné situaci je zřízení sdílených kol spíše myšlenkou pro budoucnost. Podle vedení města je třeba se zaměřit spíše na další zlepšení infrastruktury pro cyklisty. Mohou to být bezpečnější trasy pro cyklisty nebo zajištění dalších odstavných míst pro kola.

Sdílení jízdních kol, tzv. bikesharing, funguje na jednoduchém principu. Pomocí aplikace v mobilním telefonu, kde se uživatel zaregistruje, může zjistit aktuální polohu nejbližšího volného kola (v ideálním případě na nejbližším stanovišti). Následně si pomocí aplikace vybrané kolo odemkne, čímž se spustí čas výpůjčky. Kolo může využít buďto k přesunu mezi stanovišti po městě, nebo na cestu na libovolnou adresu ve městě, nicméně výpůjčka se ukončí až teprve odstavením kola opět na některém z oficiálních stanovišť. Není tedy možné kolo „odložit“ kdekoliv – v tom případě výpůjčka běží dál. Sdílená kola mohou využívat pouze lidé starší 18 let, a to především kvůli legislativní povinnosti používat bezpečnostní helmu pro cyklisty mladší 18 let, která je u sdílených kol jen těžko zajistitelná.
Zdroj: Město Turnov