Za rekonstrukci si architektonická společnost odnesla Čestné uznání poroty. Bytový dům v Korejské ulici byl postaven roku 1908 ve stylu pozdní geometrické secese podle návrhu architekta Roberta Hemmricha.

Tématem rekonstrukce nebyl jen špatný technický stav štukatérských prvků fasády, ale také kompoziční úpravy dřívějších necitlivých stavebních zásahů, především vestavby garáže a obytného patra do původního průjezdu.