Dosavadní náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Ondřej Musil nahradil ve funkci ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vladislava Husáka. Dvaašedesátiletý Musil působí u policie od roku 1992, jeho profesní cesta začala na Okresním ředitelství Jablonec nad Nisou.

Od roku 2009 řídil jako vedoucí Územní odbor Jablonec nad Nisou, službu kriminální policie a vyšetřování a o rok později se stal náměstkem ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování na vznikajícím Krajském ředitelství policie Libereckého kraje.

„Mezi nejdůležitější úkoly, které před námi stojí a kterým se chci věnovat, patří stabilizace personálního stavu policistů a občanských zaměstnanců našeho krajského ředitelství a samozřejmě optimalizace  jednotlivých útvarů a oddělení,“ řekl nový ředitel. Rád by pokračoval v započaté cestě svého předchůdce, který se věnoval mimo jiné zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

 

Vladislavu Husákovi tzv. zlomila vaz účast na oslavě exposlance Bendy v teplickém hotelu a policejní ředitel Jan Švejdar ho vyzval k rezignaci. „S policejním prezidentem jsem se shodli na tom, že do doby ukončení kázeňského řízení budu zařazen na pozici bez příplatku za vedení. Tyto kroky jsem zvolil především proto, aby nebyla poškozena dobrá pověst policejního sboru a naše dlouhodobá a úspěšná práce v našem kraji. Věřím, že celá personální situace bude vyřešena co nejdříve,“ vyjádřil se tehdy Husák. 

Odvolání k 1. únoru narušily Husákovy zdravotní komplikace spojené s hospitalizací v nemocnici a pracovní neschopností. Jana Světlá, vedoucí Oddělení tisku a prevence krajské policie, Deníku tehdy řekla, že událost se stala v době, kdy měl Husák dovolenou.  Rozhodnutí policejního prezidenta nakonec převzal minulý pátek a spolu s ním i rozhodnutí o přeřazení na pozici metodika na útvaru policejního vzdělávání na prezidiu.