Další jablonecká kulturní památka spatří světlo světa v plném lesku. Práce na kříži v Rýnovicích začaly tento týden. „Jde o litinový krucifix na žulovém podstavci. Původně byl součástí pozemku domu, u něhož stojí, majitelka nemovitosti jej městu darovala," uvedla mluvčí magistrátu, Markéta Hozová s tím, že zatím o něm nemluví s obavou, zda se stihne opravit.

Restaurátor Radomil Šolc se ale zavázal kříž opravit do konce listopadu. Spolu s ním na obnově pracuje umělecký kovář Petr Podzemský.

Kříž pochází pravděpodobně z konce 19. století. Restaurovány budou kovové i kamenné prvky. Odhadované náklady jsou zhruba 270 000, z toho padesát tisíc korun zaplatí město, zbytek je dotace z ministerstva kultury.

„My jsme v Jablonci zatím restaurovali jen jeden kříž loni, a to z roku 1777, stojí na sídlišti Šumava," uvedl umělecký kovář Petr Podzemský. Na práci má tentokrát něco přes měsíc. „Mají tu v polovině prosince velkou slávu, chtěli bychom to určitě zvládnout," dodal.

Kříž by pak byl posvěcen zároveň se sloupem Panny Marie na zahradě Domu česko-německého porozumění.

Křížky jako němí svědkové jablonecké historie

Křížek v ulici U Nisy
Křížek ve Vysoké ulici, k jehož opravě došlo vloni, se uchází o nejlepší proměnu v soutěži Má vlast cestami proměn. Je prý jedním z nejstarších na území Jablonce. Jeho bratříčkem je pravděpodobně křížek v ulici U Nisy.

Ten se letos dočkal nejen opravy, ale i důstojného umístění. Dosud totiž stával poněkud zapomenutý za rezavým zkrouceným plotem v průmyslovém areálu. Díky vstřícnosti a dohodě majitelů pozemku se jej vcelku hladce podařilo přesunout na druhou stranu ulice pod vzrostlý dub, kde mu to sluší mnohem víc. Sokl i křížek zrestauroval a vyspravil kameník a sochař Petr Verich, který není v péči o drobné jablonecké památky žádným nováčkem. I s přestěhováním a novým plůtkem radnice za obnovu křížku zaplatila 83 tisíc korun.

Posvěcení kříže je naplánováno na úterý 29. listopadu v 16:30.

Kamenný kříž v Proseči
Přibližně třímetrový pískovcový kříž v Proseči stojí pod staletými lipami u odbočky na Horní Proseč už od roku 1775 a patří tak k nejstarším kamenickým památkám v okolí.
Protože je nemovitou kulturní památkou, na jeho obnovu přispělo osmdesátitisícovou dotací Ministerstvo kultury. Restaurování kamenného kříže s reliéfy znázorňujícími Pannu Marii s Ježíškem, Antonína Paduánského, Jana z Nepomuku a Máří Magdalénu se ujal Martin Wagner.

„Kamenný kříž byl pokrytý mechem, místy až v několikacentimetrové vrstvě, měl i několik prasklin," popisuje stav kříže před obnovou Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. Finanční podíl města na celkové obnově kříže činil 9 tisíc korun.

V pátek 25. listopadu proběhne v 16:30 slavnostní posvěcení.

Panna Marie s Jezulátkem
Další pískovcový jablonecký poklad stojí u Domu česko-německého porozumění v Rýnovicích. Je to Panna Marie s Jezulátkem. Je to tatáž Marie, která od roku 1821 stávala na křižovatce ulic M. Švabinského a Ladova.

V roce 2003 někdo neznámý sloup strhl a Marie zmizela. Město tenkrát zaplatilo pořízení nové Madony a sloup byl v září 2004 obnoven. Za šest dnů Marie zmizela podruhé. Letos na jaře se začalo diskutovat o obnově rýnovických památek a od slov nebylo daleko k činům. Sokl původního sloupu se našel pod zemí na místě, kde stával. Původní sloup čekal v nedaleké zahradě a o kopii sošky se postaral sochař Petr Verich.

Všechny tři díly se díky aktivitě rýnovických, snaze a financím jablonecké radnice a šikovnosti pana Vericha znovu spojily, a Madona s Ježíškem v náručí bude nad Rýnovicemi opět bdít zatím ze zahrady Domu česko-německého porozumění. Náklady na obnovu mariánského sloupu činily 83 700 korun.

Slavnostní adventní posvěcení se uskuteční ve středu 14. prosince v 17 hodin.