V kraji je totiž nejnižší hustota lůžek následné péče na počet obyvatel z celé republiky. Lidé po úrazech nebo mozkové příhodě musí za rehabilitací cestovat třeba do Královéhradeckého kraje. „Pacienti nyní musí k následné rehabilitaci cestovat do jiných měst a obcí jako jsou Hostinné či Lázně Bělohrad,“ upřesnil člen rady kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.
Koncepce centra vznikla v akciové společnosti Masarykova městská nemocnice, sdružující nemocnice v Semilech a v Jilemnici, již před více než třemi lety.

Centrum se má primárně starat o pacienty po mozkové příhodě, lidově řečeno mrtvici. Liberecký kraj přitom v počtu pacientů s touto diagnózou na smutném pomyslném prvním místě v republice.

V Bílém pavilonu vznikne hlavní část rehabilitace. „Připravujeme to nejmodernější vybavení, jaké existuje. Pacientům budou pomáhat roboti nebo chytrá tělocvična s cvičením ve virtuální realitě. A samozřejmě klasické metody v moderním pojetí,“ přiblížila Kuželová. Součástí bude i nácviková kuchyňka, kde se budou pacienti učit znovuobnovovat kognitivní funkce. Chybět nebude logopedie nebo psycholog.

V projektu se počítá se dvěma logopedickými ambulancemi, vyšetřovnou, s individuálními tělocvičnami, místností pro léčbu inkontinence, léčbu motodlahami, lymfodrenážemi, magnetickou a laserovou terapií, léčbou rázovou vlnou, s elektoterapiemi, ultrazvukovou terapií a končetinovou i celotělovou vodoléčbou.

Druhé patro pak bude sloužit pacientům z lůžkové části a bude revolučně vybaveno velkými robotickými přístroji, které slouží pro celé spektrum rehabilitačních diagnóz. Dále zde bude ergoterapie, zázemí pro psychology, cvičebny individuální terapie, oddělení chytré tělocvičny pro cvičení ve virtuální realitě a tréninková kuchyňka pro nácvik každodenních činností formou tréninku kognitivních funkcí. Poslední patro pak poskytne šatny pro 148 osob nemocničního personálu. „Z prvního patra pak bude vstup do unikátního konceptu lesoparku, který je povinnou součástí provozování odbornosti rehabilitace,“ doplnil předseda představenstva MMN Jiří Kelenský.

Na 1. a 2. etapu projektu vybudování Centra rehabilitační péče nemocnice Semily si vezme společnost, jejíž akcie vlastní města Semily a Jilemnice a Liberecký kraj, půjčku ve výši 150 milionů ve formě revolvingového úvěru. „Pro nás jako akcionáře to znamená závazek, že nebudeme měnit naše akcionářské dohody, abychom neohrozili plnění povinnosti nemocnice vůči bance. Stejně budou postupovat i další dva akcionáři, a to města Semily a Jilemnice,“ sdělil Vladimír Richter.

Bílý pavilon má být zcela zrekonstruován na konci roku 2024. Tato etapa má stát 85 milionů korun bez DPH. Převážnou většinu financí na tuto etapu získala společnost z Evropské unie. „Následně se bude předělávat čtvrté patro hlavního pavilonu, kde vznikne místo stávající rehabilitace nové oddělení laboratoří,“ sdělila Kuželová. Omezení provozu nemocnice se očekává jen v době, kdy se bude předělávat poslední pavilon zvaný Nový. Tady se začne dělat v horizontu dvou let. „Rekonstruovat se bude po patrech, takže jisté omezení to pro pacienty bude, ale nijak fatální,“ doplnila Kuželová.

| Video: Youtube

Revolvingový úvěr má pomoci s předfinancováním a případným navýšením ceny. Jde o krátkodobý provozní bankovní úvěr. Klient splácí úvěr postupně a může ho opakovaně čerpat až do výše schváleného úvěrového rámce. V praxi tedy může být vyčerpána jen část a splacena po získání vlastních finančních prostředků.

Vznikne celkem 23 lůžek akutní rehabilitace a 46 lůžek odborného léčebného ústavu se zaměřením na rehabilitaci. „Zacílit chceme hlavně na takzvané iktové stavy, tedy na následky mozkových příhod. Ty bohužel dnes postihují i mladé lidi, nejsou žádnou výjimkou třicetiletí pacienti,“ poznamenala Kuželová. Centrum bude ale připraveno na kompletní spektrum rehabilitací, třeba pro pacienty s amputovanými končetinami.

Semilská nemocnice se již dnes zabývá prioritně následnou péčí, jilemnická péčí akutní. V současné době je v semilské nemocnici 60 lůžek následné péče, 15 lůžek následné rehabilitační péče a 24 lůžek ortopedie. „Kapacita současných 75 lůžek následné péče a celý rozsah ambulantních služeb zůstane zachován. Stávající oddělení ortopedie máme pak v plánu přesunout do Jilemnice,“ dodal radní Richter. Projekt rehabilitačního ústavu počítá i s úpravami okolí nemocničních budov.

Nyní má MMN k dispozici z vlastních zdrojů zhruba 100 milionů korun. Počítá také v budoucnu se zdroji z prodeje akcií Libereckému kraji, a to ve výši až 196 milionů korun. MMN také očekává dodatečné vklady majetku akcionářů ve 4. čtvrtletí roku 2023 ve výši přibližně 35 milionů korun. Celkem se tedy jedná o zdroje na projekt transformace nemocnice ve výši 331 milionů korun.