„Cílem je kultivace dané lokality a zvýšení bezpečnosti občanů města a zejména dětí, které tudy směřují každodenně do školy,“ vysvětlila starostka Semil Lena Mlejnková.

Již v roce 2008 oslovila místní radnice vlastníky garáží a nabídla jim za ně kupní cenu 90 tisíc korun.

Zbytečné garáže

Tímto způsobem odkoupila 21 garáží a 1 ideální polovinu, město se tedy stalo spoluvlastníkem. Z toho 17 garáží již bylo zbouráno. „Před lety si tady musel člověk opravdu dávat pozor na auta. Už dneska je to velký posun,“ pochválil Milan z nedalekého sídliště Řeky.

Na svém posledním jednání zastupitelstvo rozhodlo o výkupu dalších dvou garáží. Většina jich byla postavena v době, kdy sídliště Pod Černým mostem bylo ve výstavbě, v Řekách byly louky a pole a v Bítouchově se stavělo minimálně. V dnešní době je ulice Jatecká a část ulice Bítouchovské kolem garáží významnou dopravní trasou s vysokým počtem osobních i nákladních aut v kombinaci s pěšími, a to z velké části dětmi.

„Majitelé garáží opakovaně obesíláme s nabídkou odkupu, případně směny. V demolicích budeme pokračovat po zpracování příslušné dokumentace a za souhlasu stavebního úřadu. Teoreticky by se demolice mohla týkat až čtyř garáží,“ dodala Lena Mlejnková.

Záměr revitalizace již zpracovala urbanistická studie Semily - Centrální sportovní a rekreační zóna v roce 2003 a architekti ji v rámci zpracované studie Semilské doteky vody rozvinuli. Mimo jiné navrhují přes náhon umístit nášlapné kameny, které mohou sloužit i k přecházení.