Nádražní ulice v Semilech mění jméno. Alespoň její část. Už nic nebrání tomu, aby její střední část byla nadále nazývána náměstím Pavla Tigrida. „Přejmenováním části ul. Nádražní na náměstí Pavla Tigrida si důstojně připomínáme nedožité jubileum Pavla Tigrida, rodáka ze Semil," poznamenal Miloš Plachta, předseda Spolku rodáků a přátel Semil, z jehož středu nápad na přejmenování části ulice vzešel.

„Rozšířená část ulice uprostřed Podmoklic byla již v regulačním plánu obce z roku 1908 zamýšlena jako náměstí budoucího městyse a ani pozdější tvůrci nových záměrů na tom nic nezměnili," doplnil Miloš Plachta.

A kdy se tak opravdu stane? „Směřujeme vše na říjen příštího roku. Přesně 17. října 2017 si totiž připomeneme sté výročí narození Pavla Tigrida," přiblížila Lena Mlejnková, starostka Semil.

Radnice má před sebou smělé plány, jak prostor na přejmenování upravit. „Chceme oslovit mladé architekty, aby nám pomohli s podobou náměstí. Obrátíme se na Ministerstvo kultury, zda by projektu neposkytlo finanční podporu. Rok není zase tak dlouhá doba," doplnila Lena Mlejnková.

Vznik nového náměstí nesoucího jméno významného politika a novináře podpořila Kulturní komise Rady města, Výbor pro rozvoj města i zastupitelstvo města.

Spolek rodáků a přátel Semil je nezisková organizace, založená v roce 2011, jenž vyvíjí rozličné aktivity dle svých stanov, ale hlavně se snaží připomínat veřejnosti a studentům významné semilské osobnosti, jejichž odkaz a dílo často daleko překročily hranice regionu, dále pak připomíná historické události a výročí, jež ovlivnily život ve městě a okolí, pořádá osvětové a kulturní pořady, přednášky, publikuje, stará se úpravu pietních míst a hrobů význačných občanů města atd. "S radostí pak spolupracuje se Státním okresním archivem v Semilech, s Církví ČSH, se semilskými školami, MÚ,Muzeem a PG, Městskou knih ovnou i s Pekařovou společností a dalšími," doplnil Miloš Plachta.

PAVEL TIGRID

- se narodil 27. října 2017 v Praze, pocházel ze semilského rodu Schönfeldů

- významný český spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznačnějších představitelů českého protikomunistického exilu

- Po Sametové revoluci působil jako spolupracovník prezidenta Václava Havla a od roku 1992 jako ministr kultury první Klausovy vlády

- zemřel v roce 2003 poté, co dobrovolně přestal brát životně důležité léky

- v roce 2014 byl in-memoriam jmenován čestným občanem města Semily