„Lokalita Na Vinici je pro nás důležitá," sdělila Lena Mlejnková, starostka města Semily. „Jedná se o krásné, klidné místo k bydlení a vybudováním infrastruktury jsme zde umožnili výstavbu rodinných domů a další rozvoj tohoto území," dodala.

Prostorové uspořádání nových inženýrských sítí a komunikace vychází z Urbanistické studie, která byla pro toto území vypracována v souladu s Územním plánem Semily. Ten tuto lokalitu řeší jako zastavitelnou plochu bydlení a plochu veřejného prostranství. V současné době probíhají dokončovací práce.

Celkové náklady vč. víceprací činily pro Město Semily 4,5 mil., finanční podíl VHS Turnov je ve výši cca 300 tis. Zhotovitelem prací byla firma COLAS CZ, a.s., jenž se vítězem vyhlášeného výběrového řízení stala díky nejvýhodnější nabídce.