Rozhovor připravila s Tomášem Malíkem Helena Ungermannová, ředitelka jabloneckého Oblastního spolku Českého červeného kříže.

Chodíte dávat plazmu. Kolikrát už?
Mám už dvanáct odběrů.

Zmínil jste, že dříve chodila i přítelkyně. Už nechodí?
Čeká miminko…

Jak doma vnímají, že dáváte plazmu?
Nevím, normálně.

Co bylo prvním impulzem?

Oslovili nás na ulici.

Kde?
Na dni Českého červeného kříže v Jablonci, tam byl stánek a dávali tam informace o dárcovství.

Vzpomenete, kdy to bylo?
Loni v listopadu nebo v říjnu.

Já si vzpomínám přesně. To bylo na akci „Rozdýchejte s námi Evičku“.
Jo, to je ono.