Zájemci v kurzu zjistí, zda vedou děti demokraticky či mocensky, a k čemu který styl vede. Poznají, z čeho vycházejí každodenní menší či větší neshody a srážky s dětmi. Uvidí, že např. rebelství a vzdor v dětech sami pěstujeme. Objeví také metody, které u dětí rozvíjejí jejich úctu k sobě i k druhým. Dozví se, jak v dětech probudit dovednost samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost za své jednání. Naučí se jak děti netrestat, nezastrašovat, ale motivovat. Jak prožívat rodičovství ve větší pohodě a radosti.

Zdeněk Okleštěk se komunikačními procesy zabývá již několik let a patří k názorovému proudu, který prosazuje partnerství jako jediný opravdu funkční přístup k dětem. Současná psychologie, stejně jako vědecké poznatky o stavbě a funkcích mozku tuto myšlenku jednoznačně potvrzují.