Tříproudá silnice má vést ve svahu nad stávající. Ta zůstane zčásti zachována kvůli místním. Serpentiny se srovnají, v těch největších točkách mají údolí přetnout dva mosty. Oba zatím stavbu zdržují.

STOP. Dál už mohou jen místní. Vlevo je odbočka k domům v údolí a další, vedoucí lesem do Harcova. Dříve lesní cesta se teď změnila doslova v autostrádu.

Na horním, pod Prosečským hřebenem, stavbaři stále čekají na vydání stavebního povolení. U spodního mostu, který má vyrůst hned na konci rovinky za Novoplastikem, narazili zase dělníci na potíže dané geologickým podložím ve skalním zářezu. „Není to nic neobvyklého. V takhle složité geologické oblasti se podobným problémům nikdy nevyhnete, ani geologický průzkum nedokáže přesně odhadnout, jak se podloží bude chovat, zda nejsou někde ve skále pukliny a podobně," popisuje ředitel stavby Jan Wohlmuth.

Problémy v tomto úseku se ale už prý podařilo vyřešit a stavbaři pomalu začínají dohánět zpoždění. „Termín dokončení celého díla by tato skutečnost neměla ovlivnit," tvrdí za dodavatele stavby, firmu M-silnice, její mluvčí Irena Bubeníková. „U objektů, k nimž máme stavební povolení, postupujeme podle harmonogramu," dodává zároveň. To, že stavba běží až na uvedené odchylky víceméně podle režimu, uvedla na dotaz i Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které jsou investorem stavby I. třídy. Její slova by měl stvrdit i blížící se kontrolní den, kterého se zúčastní i zástupci kraje.

PODCHOD pro chodce už vyrostl v Kunraticích. Silnice tam klesne o dva metry pod stávající úroveň.