Na akci byly představeny aktuální informace ke značce Regionální produkt Český ráj, která má v současné době 51 nositelů.

Hlavním garantem projektu je Sdružení Český ráj, které ve spolupráci s dalšími partnery v regionu certifikuje kvalitní produkty z našeho kraje již od roku 2007. Sdružení také zajišťuje „recertifikace" regionálních výrobců obnovení platnosti certifikátu po dvou letech a propagaci celého projektu prostřednictvím řady marketingových nástrojů.

„Nositelé značky jsou přednostně zváni na jarmarky a významné akce v regionu jako jsou například zahájení turistické sezony Český ráj dětem, Staročeské trhy v Turnově, festival Jičín město pohádky, Maloskalský jarmark, Semilský pecen nebo Středověký jarmark v Mladé Boleslavi," vypočítala Jitka Kořínková za Sdružení Český ráj.

Regionální potravinářské produkty jsou celoročně k dostání v prodejnách v Turnově ve Skálově ulici, ve Splzově (pá ne), v Mnichově Hradišti (Farmářka z ráje) a v síti prodejen Pekárny a cukrárny Mikula.

Na setkání se hovořilo o programu na podporu regionálních výrobků.

O značku Regionální produkt Český ráj je stále mezi řemeslníky a výrobci zájem, o čemž svědčí skutečnost, že se každoročně hlásí několik nových žadatelů o značku. Ne všichni ale splní certifikační kritéria. „Na podzim letošního roku je naplánováno vydání aktualizovaného katalogu regionálních produktů," doplnila Jitka Kořínková.