Práce na stavbě se posunuly od složité přípravy k vlastní stavbě. V první fázi bylo potřeba provizorně přeložit inženýrské sítě a vyčistit prostor od vysloužilých a již nepoužívaných rozvodů. Potřeba bylo také zabezpečit vstupy do okolních domů. Při odkrývání vlastní mostní konstrukce stavbaři nalezli dokonce staré kabely z doby, kdy Lidickou ulicí vedla tramvajová trať. Ulice Lidická v dolní části není v současné době průchodná.