Ve spolupráci s Radou starších zve zájemce na úterý 24. prosince od 13 hodin do restaurace v hotelu Rehavital. Senioři, kteří by tento den zůstali sami, se mohou hlásit do 13. prosince u Heleny Roudné na telefonním čísle 483 357 292.