V loni byla jedním z hlavních témat čistička. „Dnes jsme ve stavu, že máme hotovou studii, která zmapovala prodloužení kanalizačního řadu komunikací Kokonínskou do Pulečného a dál na čističku do Rychnova," prozradil vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta.

Dodal také, že ještě musí dojít k vyhodnocení, jaké náklady za kým půjdou a v jaké výši. Následovat bude příprava smlouvy o spolupráci s městem a může se začít s projektování dokumentace k územnímu rozhodnutí.

I tentokrát se také diskutovalo na téma odpadků, které se nacházejí u kontejnerů na separovaný odpad. „Fotopast není moc platná,," upozornil primátor Petr Beitl. Nejčastějším problémem bývá v rámci správního řízení ztotožnění nepořádníka. Město přitom na úklid vynakládá nemalé prostředky. Veřejnost navíc zajímala také situace kolem zdejší kapličky nebo vyřešení dopravní situace podél stěny IMP. Další setkání s občany proběhne už dnes od 17 hodin ve školní jídelně ZŠ Rýnovice.