Součástí stavebních úprav bude i výstavba nového objektu pro umístění kontejnerů na tuhý komunální i tříděný odpad. Dojde také k revitalizaci klidového a oddychového prostoru pro obyvatele sídliště a součástí regenerace bude i řešení dešťových vod z nově zřízených chodníků a parkoviště. Předpokládané náklady na I. etapu regenerace sídliště by měly dosáhnout téměř 12 milionů korun. Projekt je podpořen dotací ze Státního fondu podpory investic, z programu Regenerace sídlišť, ve výši 5,7 milionů korun.

Zdroj: DeníkPrvní kroky vedoucí k řešení sledované problematiky v daném území byly provedeny již v předchozích letech – komplexní obnova parkoviště a přilehlých chodníků před jedním z bytových panelových domů, dále zajištění dopravně organizační úpravy Luční ulice – bylo zřízeno 27 odstavných stání. V roce 2018 pak byly vybudovány tři objekty pro umístění kontejnerů na komunální í tříděný odpad, v roce 2019 došlo k realizaci veřejného osvětlení při páteřní komunikační ose sídliště a v témže roce s podporou dotace z Operačního programu Životního prostředí došlo k revitalizaci zeleně.

Předpokládané náklady na kompletní regeneraci sídliště by měly dosáhnout do výše 50,3 milionů korun. „Regenerace sídliště je rozdělena do pěti etap a dokončena by měla být v závěru roku 2026. V každé etapě budou řešena vždy tři navržená témata ze čtyř stanovených problémových okruhů a zároveň se bude pokračovat ve výstavbě nové páteřní dešťové kanalizace," přiblížila Lucie Šimanovská Hořavová z odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semil.

Primárně se jedná zejména o vybudování nových parkovacích stání ve vztahu k zachování vhodného poměru zeleně a pobytových i rekreačních ploch.