„Zima je období, které důkladně prověří řidiče i silničáře. Chtěl bych požádat veřejnost o trpělivost. Představa některých občanů, že v zimě budou komunikace ve stejném stavu jako v létě, je nereálná. Ale přesto věřím, že silničáři, tak jako každý rok, udělají vše proto, aby byly silnice co nejlépe sjízdné,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Silničáři drží 24hodinovou pohotovost již od začátku listopadu. „Sklady posypových materiálů jsou již kompletně naplněny,“ doplnil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

V polovině října 2022 schválila Rada Libereckého kraje Plán zimní údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji pro zimní sezonu 2022–2023. Z celkového počtu 2.061 km silnic II. a III. třídy z nich bude 856 kilometrů udržováno chemickým posypem a 1 071 kilometrů inertním posypem. O zimní údržbu komunikací se v Libereckém kraji bude starat 34 dispečerů a 150 řidičů.

Drábské světničky.
Drábské světničky si turisté odnesli na botách. Skalní hrad se dočká záchrany

„V rozpočtu Libereckého kraje jsme na letošní rok schválili na zimní údržbu částku 142 milionů korun včetně DPH. Plán zimní údržby připravujeme každoročně a týká se pouze silnic II. a III. třídy. Na zimu jsme připraveni,“ doplnil statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Rada Libereckého kraje v září letošního roku schválila nařízení, jímž se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Celková délka úseků silnic II. a III. třídy, na kterých nebude prováděna zimní údržba, činí 57,42 kilometru.

Dopravní značka C15 zimní výbava bude osazena na 18 úsecích, kde je nezbytné použití zimních pneumatik. Seznam je k nahlédnutí na webových stránkách.