V létě 2017 zmizely z prostoru nebezpečné křižovatky ulic Želivského, Palackého a Janovské dva domy. Město Jablonec za demolici zaplatilo 1,5 milionu korun, z toho milion inkasovalo jako dotaci z programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj. S tím, že revitalizace okolí bude hotová do 20. října letošního roku.

Jenže dva a půl roku se tu nic nedělo. Práce se mají rozběhnout až na přelomu letošního dubna a května. Pokud křižovatka v říjnu 2020 nebude hotová, Jablonec bude muset milionovou dotaci vrátit. Magistrát ujistil, že se vše stihne. „Stavba typizované kruhové křižovatky by měla trvat pouhých pět měsíců,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Milan Kouřil.

„Nyní dobíhají jednání o uzavírkách a objížďkách. Čekalo se na to, až plynaři dokončí rekonstrukci sítě v ulici Janovská,“ doplnil vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje Jan Čáp.

Proč se ale nestavělo už v předchozích letech? Zdržení podle úředníků způsobily stále se opakující připomínky majitelů přilehlých nemovitostí, které bylo nutné vždy znovu projednat a vysvětlit. A také dodatečné požadavky dotčených orgánů, jimž bylo nutné doložit studie budoucího provozu, aby daly kladné stanovisko. „Studie se týkaly vibrací a jejich vlivu na okolní objekty, další byly rozptylové a hlukové. Teprve poté bylo možné získat územní rozhodnutí,“ vysvětlil vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu Otakar Kypta.

Město se k okružní křižovatce připojí výstavbou chodníků, veřejného osvětlení a výsadbou zeleně.

Před třemi roky z místa zmizela bývalá restaurace a protější bytový dům. „Stavby se postupně rozebraly mechanicky bez použití trhavin tak, že demolice neohrožovaly bezpečnost ani stabilitu sousedních nemovitostí a okolí zbytečným hlukem a prachem nad přípustnou míru,“ zavzpomínal vedoucí oddělení investiční výstavby magistrátu Pavel Sluka.

„Kruháč“ není jedinou dopravní stavbou v Jablonci. Už v polovině března začaly práce na výstavbě dešťové kanalizace na křižovatce ulic Poštovní a Budovatelů.

Stavba dešťové kanalizace přitom měla začít už na podzim loňského roku a počítalo se, že křižovatka bude na jaře letošního roku průjezdná. Tehdy ale proti rozhodnutí o stavebním povolení podala doslova na poslední chvíli skupina místních podnikatelů odvolání.

Obě popsané dopravní stavby v Jablonci navíc kolidují s uzavřením křižovatky silnic prvních tříd zvané Rádelský mlýn. Jedná se o hlavní spojnici mezi Jabloncem, Libercem a Prahou.