Vozovka byla uzavřena začátkem zimy 4. listopadu 2016. K otevření došlo po předchozích provedené kontrole a rozborech zdejší vody. V loňském roce byla silnice zprovozněna již 16. dubna.