Bude tomu pomalu rok, kdy se nádvoří skalního hradu Vranov vydalo na cestu do údolí.

Místo sesuvu je stále zakonzervované, stavební činnost pražádná. „Na Ministerstvu životního prostředí teď prozkoumávají všechny žádosti o dotace, tedy i tu naši. na podzim by měly proběhnout udržovací a konzervační práce,“ přiblížil prodlevu starosta Malé Skály Michal Rezler. Obec je majitelem celého komplexu, známějšího pod názvem Panteon.

Pronajímatel největšího skalního hradu v Česku, společnost Outdoor Discovery, zatím počítá ztráty. „Ekonomická ztráta není nijak likvidační, spíš nás to mrzí lidsky, morálně. Nádvoří teď připomíná nějaké zpustlé staveniště,“ vysvětlil Roman Bém, ředitel společnosti.
Hrad je přitom otevřen, byť v provizorním režimu. „Dovnitř jsme se dostali normálně, ale do kaple jsme se nedostali,“ popsal Deníku Robert Čapek z Liberce. Směrem ke kapli jsou totiž postaveny před sesuvem bariéry.

„Není to nic tragického, lidí však přišlo letos přece jen méně,“ doplnil Bém.
Pokud obec dotaci získá, a tomu věří všichni, hlavní gró stavebních prací proběhne v příštím roce. Pronajímatel počítá s dvěmi variantami možného scénáře. „S obcí máme dohodu, že měsíc před zahájením prací hrad vyklidíme a opustíme. To je varianta horší,“ popsal Bém.

Pokud ale bude dodavatelská stavební firma, která bude vybrána ve výběrovém řízení až po odpklepnutí dotace, disponovat speciální technikou, která jí umožní stavbu provádět odspodu, hrad může být otevřen. „Teoreticky se může stát i to, že by za podmínky, kdyby se stavba prováděla zespoda pomocí žebříků a plošin, bylo možné alespoň hrad otevírat,“ doplnil Bém.

Skalní hrad bude letos otevřen denně do 18. září, poté ještě o víkendech. „Záleží na počasí, plánujeme víkendová otevření do hlouby měsíce října. Po deštivém létě tady máme krásný podzim. A Malá Skála a údolí Jizery jsou nejkrásnější při pohledu z hradu. Zvláště, když se stromy barví do zlaté barvy,“ nabízí poslední příležitosti k návštěvě hradu Bém.

Ke zřícení opěrné zdi nádvoří došlo v noci z 28. na 29. září loňského roku, když posudky statika varovaly o několik měsíců dříve.

Za pád mohly extrémní deště, které kromě Panteonu podemlely například i hlavní silnici mezi Turnovem a Železným Brodem u Dolánek.
Místo sesuvu bylo poté zabezpečeno a zakryto plachtou.

V březnu letošního roku přijel na Malou Skálu diskutovat o možnostech financování ministr kultury Jiří Besser.