Jak dlouho jste činný ve skautu?

Od roku 1991. Tehdy jsem byl ve třetí třídě a přišel k nám pan učitel Štěpán, dlouholetý skaut, a dělal u nás nábor. Zaujalo mě to, tak jsem se chytil.

Můžete říci něco o organizaci skautů?

V Jablonci jsou dvě skautská střediska. To naše, WATAKÍ, má pět oddílů. Dva pro kluky, dva pro holky a jeden smíšený. Ten smíšený je pro mládež přibližně od 14 let, ty rozdělené jsou pro menší děti od asi sedmi let do deseti a od deseti do třinácti let.

Kdo ty děti vede?

Část skautské metody je postavená na tom, že starší děti vedou mladší. Každé tři roky pořádáme rádcovský kurz, který je pro kluky a holky od 14 let. Absolventi tohoto kurzu, takzvaní rádcové, vedou pak ve dvou družinky. Takhle to funguje v našem středisku. Vedoucí oddílů pak musí mít vůdcovskou zkoušku.

Jaké jsou principy skautu?

Jsou tři principy: povinnost k Bohu, povinnost k ostatním a povinnost k sobě. Povinnost k Bohu je specifická, nechápe se to jako náboženství. Ve skautském slibu máme místo „Bůh“ napsáno „nejvyšší Pravda a Láska“, což chápeme jako soubor morálních hodnot, o které by se měl snažit každý skaut. Přiměřeně k věku je to každému podáváno.

Spolupracujete se staršími skauty?

Ano. Je to pro mne velmi důležité. Starší mi mohou dobře poradit.