Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do Česka jej přiváží skauti z Brna.

Hasiči uctili minutou ticha oběti střelby.
VIDEO: Hasiči uctili minutou ticha oběti střelby, obcemi zněly zvony