Když v sedmdesátých letech minulého století probíhala v Železném Brodě masivní výstavba panelových bytů, vznikl v Betlémské ulici v údolí potoka Žernovníku podlouhlý přízemní objekt. Sloužil coby ubytovna pro stavaře. Bývalo tu veselo, protože dělníci po práci rádi popili něco ostřejšího. Budova měla sloužit pár let, je z toho ale skoro půl století. Stavaře po čase vystřídala pečovatelská služba a po sametové revoluci dům dostali do správy skauti, kteří si z ní udělali klubovnu.

Nemilosrdný zub času se na zpola dřevěné stavbě podepsal. Železnobrodská radnice nyní přemýšlí nad její velkou rekonstrukcí. „Je čím dál náročnější vyhovět současným předpisům. Skauti si prostě novou klubovnu zaslouží,“ myslí si starosta města František Lufinka.

Objekt se rozpadá doslova před očima. „Problémy jsou jak s elektroinstalací, tak se sociálním zařízením, střechou i podlahami. Budova je v takovém stavu, že je lepší přemýšlet o kompletní přestavbě,“ doplnil starosta.

PRACUJÍ NA PROJEKTU

Radnice se o přestavbě nyní radí jak s architekty, tak se samotnými skauty. Ti zavrhli první možné řešení, totiž kontejnerovou výstavbu. Proto si radnice nechala vypracovat architektonickou studii nové klubovny, která by měla vyrůst na stejném místě.

„Jsme teď ve fázi připomínkování, dokončujeme samotný projekt,“ popsal Lufinka. Náklady na přestavbu nemá radnice ještě vyčíslené, ty vyplynou až z finálního projektu.

Podle architektonické a projekční kanceláře FS Vision má nová stavba svojí formou a zpracováním odkazovat na typické stavby, studie vychází i z příručky Krkonošského národního parku nazvané Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor.

Vizualizaci a popis plánované stavby najdou zájemci i na nedávno spuštěné interaktivní mapě na webu města.

Předpokládaný začátek stavby je plánován nejspíše až na rok 2021. „Letos z peněz města rekonstruujeme bývalý výměník ve Vaněčkově ulici na městskou knihovnu, což přijde město na více než dvacet milionů korun, další větší stavbu musíme o rok, dva odložit,“ vysvětlil starosta. „Je ale možné, že se objeví nějaký zajímavý dotační titul a se stavbou klubovny by se mohlo začít dříve,“ dodal.

I tak se skauti na samotnou stavbu už připravují. Postupně chtějí klubovnu vystěhovat a provést inventarizaci majetku. „Klubovnu i její okolí máme za dobu jejího trvání řádně zavezenou materiálem potřebným i nepotřebným, který je nutno vytřídit,“ sdělil za skautské středisko Údolí Železný Brod Jaroslav Kočvara. Skauti se po dobu stavby přesunou nejspíše do volného objektu města v části Splzov.

Skaut má v Brodě tradici a své hrdiny. Právě z řad místních skautů se rekrutovalo několik mladých lidí, kteří chtěli v roce 1949 odejít do zahraničí. Skupina však byla prozrazena a obklíčena Státní bezpečností nedaleko dnešní nádrže Souš. Při střelbě na místě zemřeli dva železnobrodští skauti – 19letý Tomáš Hübner a vedoucí skupiny, 35letý Jiří Hába. Další strávili mnoho let za mřížemi a v pracovních lágrech.