Její výrobky mohou koupit návštěvníci Pražského hradu. Nedaleko chrámu svatého Víta se nachází prodejna, kam Lucie Pejchová ze Železného Brodu dodává své výtvory. Převážně ozdobná těžítka s motivem právě Pražského hradu a nejznámější katedrály v zemi.

„Ale mým koníčkem je výroba kopií historického skla. Takhle jsem dělala například kopii skleničky s motivem dvanácti apoštolů, jejíž originál je v jabloneckém muzeu,“ sdělila Pejchová. Za repliku, nad níž stráví rytec tři až čtyři dny, chce Lucie Pejchová necelých šest tisíc korun.

Lucie Pejchová se chlubí i další replikou. Sklenka z mohutného skla je nádherná. Dokola je vyryta alegorie čtyř kontinentů. Uprostřed každého ze čtyř oválů je figura, typická pro svou domovinu. Originál pochází z roku 1750 a nyní je v soukromé sbírce. Další velkou součástí její práce tvoří rytí vitráží.

Tyto doslova skvosty tvoří na strojku, který má umístěný v rohu panelákové kuchyně. „Živnost jsem obnovila před nedávnem, zatím se rozkoukávám. Dílnu samozřejmě chci,“ popsala žena, která se považuje spíš za řemeslníka než za umělce.

Její produkty jsou nyní chráněny známkou Regionální produkt Český ráj. Značkou, kterou uděluje Sdružení Český ráj a jíž se chlubí dalších osm výrobců z Železnobrodska. „Dnes se lidé vrací k výrobkům z Čech. Jsou rádi, že podpoří místní podniky. A známka poukáže na původ,“ vysvětlila Pejchová. Líbí se jí, že propagace výrobků a Českého ráje je oboustranná. „Když ji dám na výrobek, který si koupí zahraniční turista, zviditelním nejen sebe, ale i Český ráj,“ doplnila Pejchová.

Jako rytec poukazuje na fakt, že omezení výroby skla v okolí poškozuje i živnostníky. „Dnes je problém sehnat kvalitní sklo. Naštěstí je blízko Desná, odkud je sklo kvalitní stále,“ doplnila Pejchová.

V současnosti pracuje na výrobě vitráží s motivem betlému, které zhotovuji pro Vánoční výstavu v Betlémské kapli v Praze. Letos bude výstava zaměřena na výrobky ze skla s vazbou na vánoce.

Lucie Pejchová je absolventkou Střední umělecko průmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Jako rytec pracovala v Železnobrodském skle a v karlovarském podniku Moser, předního výrobce rytého skla.