Více jak další čtyři miliony korun musí město vynaložit na odstranění, případně nezbytné ošetření a následný úklid polámaných a zničených stromů.

„Prostředky na řešení následků kalamity bude město nuceno najít ve svém rozpočtu a budou předmětem prosincových rozpočtových změn,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová s tím, že rezervu na zimní údržbu, která činila šest milionů korun, zcela vyčerpali již v říjnu.

Proto také město žádá o pomoc vládu. Petr Tulpa zvažuje další dopis předsedovi vlády a ministru financí, v němž požádá o finanční pomoc pro město. „Na první žádost ještě vláda neodpověděla,“ doplnila Fričová.

Město dále znovu upozorňuje občany, že už není možné si odnášet dřevo z městských pozemků bez následků. Kontrolu mohou provádět namátkově i strážníci městské policie. Zároveň však také stále nedoporučuje, aby Jablonečané i návštěvníci města vcházeli do městských parků.

Tam stále hrozí nebezpečí od polámaných větví. „Přednostně se totiž kalamita likvidovala ve školních zahradách, na hřbitovech, veřejných prostranstvích a ve stromořadích podél silnic a ulic. V parcích neustále hrozí nebezpečí pádu zlomených a v korunách dosud zavěšených větví. Práce zde ještě pokračují,“ upozornila Štěpánka Gaislerová spravující městskou zeleň.

Město se také poučilo z říjnové kalamity, že následky sněhových bouří mohou být dalekosáhlejší, než je jen velké množství sněhu, náledí a ztížená průjezdnost. Proto rada města schválila dodatek k Plánu zimní údržby, který zabezpečuje komplexní řešení množných následků kalamity.

„Vznikly takzvané operační skupiny, které budou mít za úkol řešit nejen průjezdnost komunikací, ale také polomy, narušené dodávky elektřiny a tepla, a to společně se všemi složkami integrovaného záchranného systému, institucemi i občany,“ informoval starosta Jablonce Petr Tulpa.