Po celé budově školy probíhala kulturní vystoupení, budoucí i bývalí žáci školy navštívili i školní družinu, v jídelně se mohli občerstvit. Nejlákavější body programu přitáhly davy diváků.
Ukázky Cimrmanovy hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo rekonstrukce vyučování za dob Rakouska – Uherska se návštěvníkům i účinkujícím líbily. „Docela se mi to líbí, až na tu rákosku, která se používala na bití,“ řekl Tomáš Bím, žák 7. třídy, jeden z účinkujících. Nápad na inscenace staré školy pod názvem Škola dříve vzešel ze vzájemné domluvy. „Děti samy přišly, že by něco sehrály, rozhodli jsme se pro starou školu. Sehnala jsem rekvizity a kostýmy. Ty nám zapůjčila Nisanka, čímž souboru děkujeme,“ uvedla Petra Endlerová, třídní učitelka a dávný učitel v jednom.
V otevřených třídách mohli návštěvníci nahlédnout do starých i nových učebnic, vyzkoušet si test pro deváťáka, zhlédnout další představení, například německy nebo anglicky hrané pohádky, či sledovat ukázky fyzikálních a chemických pokusů. Velkému zájmu se těšilo i vystoupení dětských pěveckých sborů Rolnička a Zvoneček. V tělocvičnách děti předváděly ukázky moderní gymnastiky a došlo i na turnaj ve volejbale.
„Celá akce dala sbor dohromady, efektivně ho spojila. Učitelé i žáci chodili neustále s novými náměty,“ řekla Věra Stehlíková, ředitelka školy. „Přípravy nás všechny stály mnoho sil a práce, ale vše se podařilo,“ dodala Stehlíková.
K výročí vydala škola i almanach, kde jsou jmenováni všichni učitelé, absolventi školy podle ročníků, vychovatelky, správci, školníci i zaměstnanci kuchyně. Dále nabízí shrnutí historie školy a ukázky žákovských prací.
„Jsem rád, že se město může pyšnit takovým školním zařízením, jako je škola v Liberecké,“ uvedl Petr Tulpa, starosta Jablonce, v závěrečném slově.
Po ukončení Dne otevřených dveří pokračovaly oslavy setkáním bývalých pracovníků a večerním společenským plesem v prostorách Eurocentra, kde kromě tance návštěvníci sledovali taneční vystoupení a účastnili se malé tomboly.