„Byli jsme se podívat. Bude perfektní se aspoň něco učit venku,“ svěřil se jeden ze žáků školy. Spolu s obnovenými třídami chemie, výpočetní techniky a novým výtahem přišla učebna v atriu na deset milionů korun. Šest milionů dostane město Jablonec jako zřizovatel školy zpět z dotací.

Chodit sem mohou i žáci z jiných škol Jablonecka. O geologii tady budou přednášet čeští vědci a badatelé. „Expozice je zaměřena nejen na prezentaci základních horninových typů, ale zejména na geologickou stavbu a vývoj Libereckého kraje,“ přiblížila Veronika Štědrá z České geologické služby (ČGS). Společnost dovybavila venkovní učebnu i doprovodnými materiály. Škola tak bude moci on-line prezentovat několik animací. „Vznik Ještědu, vývoj Jizerských hor a růst někdejší sopky Tachov u Doks,“ přiblížil ředitel ZŠ Mozartova Karel Opočenský.

„Nultá“ hodina tu už proběhla. Vedli ji dva odborníci z ČGS Vladislav Rapprich a Patrik Fiferna. „V expozici je dvanáct vybraných hornin reprezentujících Liberecký kraj. Každá je označena cedulkami s informacemi,“ popsal Rappich. Venkovní třída s geoparkem je v regionu jediná. „Venkovní učebna až taková vzácnost není, ale školní geopark je opravdu výjimečný,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora David Mánek, sám pedagog.

Na venkovní učebně se začalo pracovat během letních prázdnin, aby budování co nejméně narušilo výuku. Stavbaři se však nevyhnuli potížím. „Když jsme odkryli povrch atria, zjistili jsme odlišný beton a nevyhovující inženýrské sítě. Takže jsme nejprve museli odstranit silnou betonovou vrstvu, zrekonstruovat kanalizaci, vodovod i hromosvod a pak teprve položit zámkovou dlažbu,“ popsal vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

Školní geopark, to není jen venkovní učebna s několika kameny a cedulkami. Součástí výuky budou i výlety. Třeba po centru Jablonce nebo na Ještěd. Všude tam geologové dětem ukážou zajímavosti, kterých by si neznalý nevšiml. „K těmto vycházkám máme k dispozici i pracovní listy,“ doplnil ředitel školy Opočenský.

Kromě atria s novou učebnou pro výuku přírodních věd modernizovali na ZŠ Mozartova třídy výpočetní techniky a chemie včetně kabinetu se skladem. Celý objekt je nyní díky výtahu a úpravě vstupu do školy bezbariérový. Personál školy získal navíc nové toalety. „Za nové učebny jsem velmi rád. Díky nim má škola další možnosti, jak rozšířit výuku, a to navíc o praktickou geologii,“ řekl Opočenský. „Geologická sbírka v atriu je skutečně jedinečná,“ doplnil.

Příští rok by měla modernizací projít ZŠ Liberecká. Obnovu čekají učebny přírodopisu, dílen, fyziky a chemie včetně kabinetů, zcela nová třída vznikne pro výuku cizích jazyků.