Už tuto neděli za nimi vyrazí artisté z cirkusu Happy Kids.

„Projekt spočívá v tom, že se naši druháci společně s dětmi z dalších škol z Čech i Slovenska celý rok dívají na svět očima cirkusu," přiblížila Jana Kneřová, ředitelka ZŠ Plavy.

Nejprve bude ovšem potřeba postavit šapitó. K tomu dojde právě tuto neděli v 10 hodin, kdy děti nejen pootevřou tajuplné dveře cirkusu, ale také pochopí fyzikální zákony, které se projeví při takové stavbě, a seznámí se se svými cirkusovými učiteli.

Ti budou děti učit pravým cirkusovým disciplínám jako je chůze po laně, pozemní akrobacie, kouzlení, klauniáda, akrobacie na visuté hrazdě a další. Jde o uznávané artisty, kteří řadu let působí po celé Evropě, například Rakousku, Švédsku a v mnoha dalších zemích. Posledních 5 let se věnují v Německu projektu Happy Kids, který nyní prezentují u nás. Vše, co se plavští druháci naučí, předvedou na veřejném vystoupení. To proběhne ve čtvrtek 26. května v 16 hodin na louce u mateřské školy v Plavech.

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net.