Do oprav ve školách a školkách během prázdninových měsíců vloží jablonecká radnice zhruba 4 miliony korun z rozpočtu města. Podařilo se také získat dotace na zateplení dvou školek, předpokládaná celková investice je do 12 milionů korun. Letos také dokončí zateplení ZŠ Arbesova.

„Požadavků ze škol na úpravy je celá řada, je ale potřeba stanovit priority a finance uvolňovat uvážlivě s ohledem na vývoj hospodaření města," vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele.

Některé práce si školy objednají a zaplatí samy ze svých ušetřených peněz, jiné provádí na své náklady město, které je zřizovatelem 9 základních a 18 mateřských škol.

Šatny, kuchyň nebo vzduchotechnika

V ZŠ Liberecká se budou měnit prostory šaten. „Dojde k vybourání drátěných kójí, opravě prostor a následného nainstalování skříněk. To celé za 250 tisíc korun," upřesňuje Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů.

V ZŠ Mozartova ve Mšeně se během léta upraví kuchyň. Škola je napojená na síť centrálního zásobování teplem Jablonecké energetické, která v současné době prochází revitalizací. Školní kuchyň už nebude moci využívat páru jako doposud, ale nově horkovod. „Je to jedna z největších škol v Jablonci a kuchyň bude zařízena novými spotřebiči za 600 tisíc korun, úpravy kuchyně vyjdou na 300 až 400 tisíc korun," prozradil náměstek primátora Vele. Ve škole se ještě chystá další etapa rekonstrukce sociálních zařízení. Opravou letos projde i vzduchotechnika v kuchyni rýnovické ZŠ Pod Vodárnou.

Letos dokončí školu v Arbesově ulici

„Tento rok dokončujeme investice v ZŠ Arbesova, které spočívalo v zateplení fasády šesti pavilonů včetně spojovacích krčků, výměně pásových oken za plastová, nahrazení boletických panelů vyzdívkami z tvárnic, vystavěla se rampa pro bezbariérový přístup před hlavním vstupem do školy a upravila zeleň," vypočítal všechny úpravy náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Celkové náklady na rekonstrukci byly 30 milionů, letos na školu rozpočet pamatoval částkou 15,5 milionu korun, z Operačního programu Životní prostředí jsme získali 18 milionů korun. Škola v Arbesově ulici byla poslední takto velkou školou v Jablonci.

Opravami projdou také mateřské školy

Prázdninové opravy se týkají také mateřských škol. V MŠ Havlíčkova dojde na opravu kotelny včetně kotlů za 280 tisíc korun. Budova speciální MŠ v Palackého ulici dostane novou střechu za 360 tisíc. V mateřince Střelecká se bude rekonstruovat umývárna. Stejně jako v ostatních školkách a školách se i tady sociální zařízení rekonstruují postupně, každý rok jedno.

V mateřince v ulici Československé armády v Rýnovicích se v minulých letech postupně vyměňovala všechna okna. O prázdninách dojde i na opravu zadního venkovního schodiště.

Na začátek školního roku je po dohodě s ředitelkou mateřské školy naplánovaná oprava přístupové terasy z Mlýnské ulice v mateřské škole Slunečná. Přístupové cesty v areálu se budou opravovat taktéž v MŠ Švédská a MŠ Tichá.

Stravování bude ještě zdravější

Kuchyně ve školkách Mechová, Havlíčkova, Švédská, Tichá a speciální školce v Palackého ulici projdou plánovanou úpravou kvůli instalaci konvektomatů. Ty doposud používalo pět školek. Stavební úpravy vyjdou na 600 tisíc, samotné konvektomaty si školky pořizují samy. Celkem u patnácti školek se budou opravovat venkovní herní prvky.

Velké investice na zlepšení se týkají hlavně MŠ Mechová a MŠ Josefa Hory. „Na základě podaných žádostí do 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) o dotace na zateplení školek se podařilo získat potřebné dotace, bez kterých by nebylo možné zateplování provádět, neboť v rozpočtu města takové prostředky nejsou," zmínil důležitý fakt Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje.

„V případě MŠ Mechová bylo již vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a předpokládám, že zateplování zahájíme zhruba od druhé poloviny července," dodal Kypta. V případě školky v ulici Josefa Hory je předpoklad zahájení prací počátkem srpna.

Dotace využijí také v Tanvaldě

Už na začátku června byly v Tanvaldě zahájeny zateplovací práce na objektech domu dětí a mládeže na Šumburku a také na objektu Mateřské školy na Výšina. „Objekt si rekonstrukci zaslouží, 25 let se do něj neinvestovalo," řekl při schvalování na dubnovém zastupitelstvu Vladimír Josífek směrem k vylepšení domu dětí a mládeže.

Celkové náklady na jednotlivé akce činí u objektu Mateřská škola skoro šest a půl milionu korun, z toho podpora je ve výši přesahující 4 miliony korun. U DDM v Tanvaldě jsou celkové náklady přes čtyři a půl milionu korun, z toho podpora je ve výši dva a půl milionu korun.

„Od října by se měly rekonstruovat i vnitřní prostory domu dětí a mládeže," upozornil starosta města Vladimír Vyhnálek na druhou etapu, kterou už bude realizovat město bez dotace z vlastního rozpočtu. Také tato investice bude v řádů milionu korun.

V současné době se na obou objektech zateplují jejich obvodové konstrukce, vyměňují okna a je nutné zateplit i střechy. „Obě akce by měly být dokončeny posledního srpna. Realizací dojde ke snížení energetických ztrát ve veřejných budovách města, bude snížena energetická náročnost budov, tím dojde k finančním úsporám v nákladech na vytápění," dodal tanvaldský starosta.