„Proto stojíme před dvěma problémy. Zda převod chceme, a kam školu z nevyhovujícího objektu přesunout,“ nastínil problém Václav Horáček, starosta města.
Zároveň upozornil na vstřícnost vedení Základní školy Pelechovská, jejímž zřizovatelem je město, kde jsou volné prostory vhodné k přestavbě na třídy. „Jde i o snahu státu, potažmo kraje, integrovat tyto děti do normálních škol a takzvané speciální školy rušit,“ podotkl Václav Horáček.

Záměr stěhování školy pokládá i odbor územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice za možný a proveditelný. „Máme souhlasné stanovisko hygieniků k přestěhování do volných prostor školy Pelechovská. Budou ale nutné stavební úpravy,“ vysvětlil Milan Malina, vedoucí odboru. „Máme dostatečné prostory, které je škoda nevyužít,“ doplnil Milan Hlubuček, ředitel ZŠ Pelechovská.

Město hodlá o financování nutné přestavby jednat právě s Krajským úřadem. „Kraj chce školu zrušit, mohl by tedy přestavbu pomoci zaplatit,“ uvedl starosta.
Pokud bude jednání s Krajským úřadem úspěšné, již v květnu by mohly začít načrtnuté přestavby v nepoužívaných prostorách školy Pelechovská.

V případě kladného rozhodnutí kraje by žáci načali v nové škole výuku již v příštím roce. „Tento záměr má své výhody. Naplníme prázdný prostor a nebudeme řešit snižující se počty žáků,“ doplnil Horáček. Pokud se město s krajem nedohodne, přesun školy se o rok posune. Když kraj školu Obránců míru zruší, děti již přejdou pod město.

Nové třídy mají spadat pod jedno ředitelství. Po diskusi zastupitelé města souhlasili v pokračování rozhovorů s Krajským úřadem a záměrem sloučení obou škol.
Základní školu Obránců míru se speciálními třídami navštěvuje na čtyřicet dětí, některé dojíždějí až z Jablonce.