Stavební ruch vystřídal v jabloneckých vzdělávacích institucích školáky i předškolní děti. Období prázdnin totiž každoročně patří času, kdy se mohou provádět údržbové práce velkého charakteru. „Jsem spokojený, protože práce směřují ke konci a v podstatě nebude ohrožen provoz školy, což je vždycky důležité," řekl po pátečním kontrolním dni ekonomický náměstek primátora, Miloš Vele.

Tento rok se buduje, vyměňuje a renovuje na šestnácti místech. V rozpočtu bylo je na tyto výdaje vyhrazeno téměř 7 milionů korun. Dalších 5,3 milionu z investic bude stát zateplení mateřinky v Tiché ulici. I letos se pokračuje v nákupu konvektomatů do dalších školních a školkových kuchyní. Tyto výdaje spolknou dalších 600 tisíc korun.

Co se budování ve školách týká, rok 2016 se nesl hlavně v opravách sociálních zařízení. Kompletně hotovo je už na Základní škole v Janáčkově ulici na Vrkoslavicích. „Toalety byly vybudovány kolem roku 1970," informoval ředitel školy Vladimír Hozda o jejich původním stavu.

V budově, kam dochází 124 dětí prvního stupně, ve dvou patrech kompletně zrekonstruovali čtvery toalety. Celkové náklady se přitom vyšplhaly na skoro 900 tisíc korun. „Řemeslníci obnažili se zdi, vyměnili obklady, položili novou podlahu. Nová je sanitární technika i osvětlení," vyjmenoval většinu prací ředitel. Poslední věcí, která jej tak nyní trápí jsou okna ve všech budovách. Pod jeho vedení totiž spadají i dvě školní budovy v Kokoníně.

Dalším místem, kde ještě stále dochází k rekonstrukci toalet, je Základní škola v Mozartově ulici ve Mšeně. „Rekonstrukce byla opravdu velmi potřebná," řekla ředitelka školy Marcela Rousová. Práce pokračují podle plánu a měly by trvat do půlky září. Na dvou toaletách pro druhý stupeň se v současnosti dokončují obklady a ještě je čeká osazení sanitární techniky, čidel a osvětlení. „Jsme moc šťastní, protože se podařilo dodržet i barevnost našeho systému, ač původní kachličky už nejsou oficiálně v nabídce. Přesto se je lidem provádějící rekonstrukci podařilo sehnat," vyslovila velký díky ředitelka Rousová.

Pracuje se také na Základní škole v Liberecké ulici, kde se rozběhly hned tři akce. „Největší a finančně nejnáročnější z nich bylo zbudování nových žulových schodů při vstupním portálu školy," informoval o první opravě ředitel Jiří Čeřovský. Nové schody, včetně bezbariérového přístupu, stály Jablonec jako zřizovatele více než čtyři sta tisíc korun.

Další rekonstrukce se dotkla opět toalet. Tentokrát se polovinou částky podílela i sama škola. „Došlo k výměně pisoárů na chlapeckých toaletách v přízemí a druhém patře školy, určených pro druhý stupeň," dodal Čeřovský.

Poslední rekonstrukce původně na prázdniny nebyla vůbec plánovaná. Finance na ni však zajistil jeden dobrodinec. „Máme sponzora, který zafinancoval úpravu šatny pro naše prvňáčky," zmínil ředitel poslední akci, která by měla být do konce srpna ukončena.

Ve čtyřech mateřských a osmi základních školách dochází i k různým druhům opatření v rámci energetických úspor metodou EPC. „Některá opatření byla nutná z technického hlediska, k dalším jsme přistoupili kvůli dosažení vyšší úspory, jiná kvůli vyššímu komfortu obsluhy a následného provozu. Vše jsme pečlivě zvažovali a analyzovali ve spolupráci s dodavatelem i řediteli jednotlivých objektů," vysvětlil náměstek Vele a dodal, že náklady na opatření hradí dodavatel, který metodu EPC na městských objektech uplatňuje.