Kam po základce? Na tuto mnohdy osudovou otázku deváťáků se opět po roce pokusí odpovědět tradiční burza škol v pátek 9. listopadu. V Turnově přislíbilo účast 30 středních škol a učilišť z regionu.
„Hlavním cílem této akce je nabídnout žákům osmých a devátých tříd představu o dalším studijním uplatnění,“ vysvětlila vedoucí oddělení poradenství semilského úřadu práce Michaela Dlasková.
Na letošní burzu škol, která se bude tradičně konat v budově Integrované střední školy v Turnově, přislíbilo účast také osm firem, které se školami a učilišti úzce spolupracují. Jsou mezi nimi například Kamax, Ontex nebo Axl a je pravděpodobné, že jejich počet dále vzroste. Právě tyto firmy jsou nejčastějším místem, kde vyučení studenti po složení výučního listu nebo maturity končí.
Odborné poradenství k volbě povolání poskytnou přímo na místě poradci Úřadu práce v Semilech, který je pořadatelem burzy škol. K dispozici budou podle Michaely Dlaskové počítačové programy zaměřené na volbu povolání, a také informace o středních školách v celé ČR. Pořadatelům se letos podařilo zajistit zdarma dopravu i pro základní školy z Mnichova Hradiště a Jablonce nad Jizerou.