Celoživotní vášeň ve sbírání knih a dokumentů z historie Josefova Dolu a okolních obcí přetavil Gerhard Kutner v sen, jež se stal skutečností. V úterý se poprvé otevře Muzeum místní historie v Josefově Dole.

Jeho kurátorem a majitelem většiny podkladů se stal právě Kutner. „O historii se zajímám a sbírám písemnosti již čtyřicet let. Zužitkoval jsem je při instalaci muzea,“ uvedl Kutner.

Exponáty z historie obcí propůjčili nebo darovali místní obyvatelé. Lze mezi nimi najít výrobky místních sklářů, dobové nástroje, ale i staré sáně či lyže, oblečení a biohaté vysvětlivky o historii nejen obcí, ale i zmiňovaného sklářského průmyslu.

A proč zrovna úterý 21. září? Na toto datum totiž připadá sto padesáté výročí narození nejznámějšího rodáka, básníka a spisovatele Gustava Leutelta. „Vzpomínkové akce budou trvat až do soboty,“ upozornil Kutner.

V deset hodin otevřou muzeum, jež se nachází v budově bývalé základní školy, kde ostatně Leutelt vyučoval a řediteloval, v sedmnáct hodin se v muzeu bude předčítat z Knihy o lese, jednoho z děl Gustava Leutelta.

Ve středu 22. září od deseti hodin projdou zájemci připravovanou Stezku Gustava Leutelta, od devatenácti hodin pak Gerhard Kutner v místním kině promítne diapozitivy a pohovoří o vzniku muzea. V ten samý čas se akce v kině odehraje i v sobotu 25. září. Den bude doprovodnými akcemi doslova nabytý.

„Ve třináct hodin se sejdeme u pomníčku u kostela, otevřeme výstavu obrazů malíře Václava Kocuma a v pět hodin večer se v kostele vzpomene na Leutelta mší,“ přiblížil Jan Miksa, starosta Josefova Dolu.

Obec přípravu a provoz muzea i financuje. „Čtyřicet tisíc korun jsme získali i z Česko – Německého fondu,“ doplnil Jan Miksa, starosta obce.

O rodákovi

Gustav Leutelt napsal množství knih, například i o doktoru Kittelovi z Krásné. Ostatně byl s ním zpřízněn, jeho žena pocházela z rodiny Kittelova bratra. Bydlel v Jablonci, na dnešním Žižkově vrchu, v ulici U srnčího dolu.

Koncem dvacátých a ve třicátých letech se stal živoucí legendou, oslavovaným a uznávaným regionálním spisovatelem. Škola v Josefově Dole nesla jeho jméno.

Po 2. světové válce a odsunu zemřel v roce 1947 opuštěn v německém Seebergenu v osmdesáti sedmi letech.