„Maturitní třídy si klasicky vyberou ze čtyřech témat jedno, které budou psát. Na rozmyšlenou mají patnáct minut,“ sdělil zástupce ředitele pro teoretickou výchovu Jaroslav Vacek, který na jablonecké Střední škole technické působí.
„Oproti minulosti se však přikládá větší váha k písemnému projevu. Profesor musí přihlédnout na slohovou práci z jedné třetiny,“ doplnil Jaroslav Vacek.
Studenti měli na zhotovení písemné maturitní práce 240 minut a museli zaplnit pět stránek formátu A4. Rozsah slohové práce zvolili češtináři z technické školy.
Ředitelka školy Dagmar Březinová včera před písemnými maturitami rozhodla z osmi navrhovaných témat a vybrala čtyři, kterými studenti prokáží svoji dovednost.
„Myslím, že témata jsou dobře zvolená a studentům sedla,“ řekla třídní učitelka dvouletého nástavbového studia Jana Košková.