Službu magistrát nabízí dvakrát v měsíci a je třeba se na ni objednat. V červnu jsou termíny dva, ten první je 8. června.n„Jablonečané, kteří jsou trvale nebo přechodně imobilní, mohou využít službu úředního ověření podpisu v terénu, tedy legalizaci podpisu na různých, zejména smluvních dokumentech,“ sdělila Václava Palánová, vedoucí oddělení matriky a správních agend jabloneckého magistrátu.

V červnu jsou k dispozici dva termíny, a to 8. a 29. Službu určenou pouze pro imobilní občany a občany se sníženou pohyblivostí lze objednat každý pracovní den na oddělení matriky a správních agend osobně nebo telefonicky na číslech 483 357 743, 483 357 749.

„Osoba, jejíž podpis na dokumentu bude úředník ověřovat, musí být právně způsobilá, schopna číst a psát, musí předložit platný doklad totožnosti, jakým je občanský či řidičský průkaz, cestovní doklad apodobně,“ doplnila Palánová. Za každý ověřený podpis se účtuje třicetikorunový správní poplatek.